Prof. dr hab. SILVIA BONACCHI

Kierownik Laboratorium, główny szkoleniowiec

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Adres e-mail: s.bonacchi(at)uw.edu.pl

 

 

Zainteresowania naukowe:
Kulturologia, pragmalingwistyka, pragmatyka kulturowa, lingwistyka i kulturologia genderowa, badania nad dialogiem, badania nad konfliktami, komunikacja face-to-face, multimodalność i multimedialność.

Publikacje [kliknij]

 

 

mgr MARIUSZ MELA

Szkoleniowiec, specjalista ds. korpusu

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej 

Adres e-mail: mariusz.mela(at)gmail.com

 

 

 

Zainteresowania badawcze:
Komunikacja face-to-face, badania nad multimodalnością, analiza dialogu, komunikacja niewerbalna.

 

 

mgr VIRGINIA SCHULTE

Szkoleniowiec, specjalistka ds. korpusu

Uniwersytet Warszawski, Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej

Adres e-mail: virginiaschulte(at)o2.pl

 

 

 

Zainteresowanie naukowe:
Lingwistyka i kulturologia genderowa, analiza form i funkcji komunikacyjnych obrazów kobiet w reklamach i tekstach obrazowych.